Kıdem Tazminatı Avukatı

Hukuk büromuzun gerek avukatlık gerekse bilirkişilik hususunda faaliyet göstermesi sebebiyle, özellikle uzmanlık alanına giren iş hukukundan kaynaklanan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ve benzeri alacakların hesaplanması, ayrıca iş kazası ve trafik kazasından kaynaklı maddi tazminat kapsamında değerlendirilen destekten yoksun kalma tazminatı ile iş gücü kaybı tazminatının hesaplanması için büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Başvurunuzu aşağıda belirtilen hususları doldurup mail yoluyla da yapabilirsiniz.

Dava açmadan önceki arabuluculuk sürecinde ( İş Mahkemelerinde dava açmadan önce arabuluculuk zorunlu hale gelmiş olup ) bu miktarların bilinmesi, süreci etkin ve olumlu bir şekilde ilerletecektir. Yine tarafların tüm bu süreçlerden önce ne kadar alacaklarının olduğunu bilmesi de önem arz etmektedir.

Tazminat Hesaplaşmalarınız konusunda uzman aktüerya bilirkişi veya uzman hesap bilirkişi avukatlar tarafında yapılması, hesaplarınızın doğruluğu açısından faydalı olacaktır.

TAZMİNAT HESAPLAMA ARAÇLARI

İŞ KAZASI VE TRAFİK KAZASI TAZMİNATI HESAPLAMA
KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMA
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESAPLAMA
İŞ GÜCÜ KAYBI TAZMİNATI HESAPLAMA

Hits: 27