İşe iade davası, iş akdinin işverence haksız ya da geçersiz olarak feshedildiği durumlarda “ işe geri dönmek” amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu davanın açılma süresi fesih bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 aydır. Mahkemelerce işçinin işe iadesine karar verildiğinde, işçinin söz konusu kararın kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işe başlama başvurusunda bulunması gerekmektedir. Yasal süre içerisinde işe başlatılmayan işçi mahkemenin hükmettiği “ işe başlatmama” tazminatı ile artık muaccel hale gelen kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarını işverenden isteyebilir. Hesaplama için tıklayınız ya da büromuzla iletişime geçiniz.