Yabancı Ülke Mahkeme Kararlarının Tanıma Ve Tenfizi Konularında Çalışmalarımız

Türk vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülkelerde yapılan hukuki işlemlerin, Türkiye’ de hüküm ve sonuç doğurabilmesi için açılacak olan tanıma ve tenfiz davalarında vekaletnamelerinin alınması suretiyle hukuki temsil hizmetleri verilmektedir.