Kıdem ve İhbar Tazminatı nedir, nasıl hesaplanır ?

Kıdem ve ihbar tazminatı, iş akdinin işverence haksız feshi neticesinde işverence ödenmesi gereken tazminatları ifade etmektedir. Kıdem tazminatı işçinin çalışmış olduğu her yıl için giydirilmiş brüt ücret dikkate alınarak hesaplanmaktadır. ( Giydirilmiş brüt ücret : İşverence işçiye sağlanan her türlü menfaatin çıplak brüt ücrete dahil edilmesi ile ortaya çıkan ücret türüdür.) İhbar tazminatı ise 4857 Sayılı Kanunun 17.maddesinde belirtilen ihbar öneller dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplama için tıklayınız ya da büromuzla iletişime geçiniz.