Kurumsal Tanıtım


Hilal Beşevli Uğurlu Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu, gerek ulusal, gerekse uluslararası hukuk alanlarında, müvekkillerine avukatlık hizmeti ve her türlü hukuki ihtilafın çözümünde danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Avukat Hilal Beşevli Uğurlu 2006 yılından beri icra ettiği avukatlık mesleği ile birlikte aynı zaman da iş kazaları, trafik kazaları, işçi alacakları, kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin davalarda aktif olarak bilirkişilik sürecinde de bulunarak uzmanlık kazanmıştır. Özellikle meydana gelen İş kazaları ve trafik kazaları neticesinde ; iş gücü kaybı tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı, maddi ve manevi tazminat davaları ile iş akdinin haksız-geçersiz feshi neticesinde açılacak olan işe iade davası, işverence işçiye ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatili ücreti, yıllık izin ücreti gibi davalarda hukuki temsili gerçekleştirmektedir. Bu davaların yanısıra "çalışma alanları” kısmında belirtilen alanlarda da büromuz hukuk hizmeti vermektedir. Hukuk büromuz Ankara merkezli olup, Türkiye çapında sunmakta olduğu hizmetleri ile varlığına devam etmektedir. Şeffaflık en temel prensiplerimizden biri olup, aynı zaman da mahremiyet hukuk büromuzun vazgeçilmez ilkelerindendir.

Vekil ve müvekkil ilişkisinin en temel yapı taşı olan güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Birinci planda ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel her türlü hukuksal problemlerinize çabuk, etkin ve güvenli çözüm yolunu tespit edip, hukuk ilkelerine de bağlı kalarak, en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Bu prensip etrafında öncelikle müvekkillerimizin herhangi bir hukuki problemle karşılaşmaması için önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Çıkması olası problemlerde ise etkin çözümler ortaya konulmaktadır. Gereklilik halinde, idari ve yargısal merciiler nezdinde ki hukuki takip, açılan yahut açılması gereken davalarda vekaletname görevi alınmaktadır. Dava yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda davanın olası getirileri ve riskleri müvekkile aktarılmakta, tüm bu aşamalarda ise, müvekkil ile sürekli diyalog ve iş birliği sağlanmaktadır.

Bilgi Edinin


Her türlü hukuksal problemlerinize çabuk, etkin ve güvenli çözüm yolunu bularak size avukatlık ve hukuki danışmanlık sunuyoruz..

İletişim

Hits: 29