Ankara Trafik Kazası Avukatı

Aile Hukuku
1 Mayıs 2019

Trafik Kazaları ile ilgili Tazminat Davaları

Ölümlü yahut yaralanmalı oluşan Trafik kazaları neticesinde açılacak olan maddi ve manevi tazminat davaları ile destekten yoksun kalma tazminatı davalarında, zarar gören üçüncü kişilerin açacakları tazminat davalarında, sigorta şirketlerine açılacak alacak davalarında hukuki temsil hizmeti verilmektedir.

Ankara Trafik Kazası Davaları Avukatı

Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Tazminatı: Trafik kazalarında ölen kişinin ailesi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından yoksun kaldıkları desteğin tazmini için Borçlar Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde Ankara' da hukuki danışmanlık ve hizmet verilmektedir.

Sürekli Sakatlık Tazminatı: Trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan doğrudan tedavi giderleri dışında kaza dolayısıyla, kişinin sakatlığı oranında mahrum kaldığı gelecekteki gelirlerinin tazminini güvence altına alan tazminatlar ve zararların dışında bu kazanın sebep olduğu manevi elem ve ıstırap için de tazminatlar dava yoluyla alınmaktadır.

Tedavi Giderleri Teminatı: Kaza sonucunda kişinin yeniden sağlığına kavuşması için yapılması gereken tüm maddi zararları güvence altına alan teminattır.

Hits: 10