Şirketlere Ve Şahıslara Hukuki Danışmanlık

Sağlık Hukuku
25 Nisan 2019
Soybağı Davaları
25 Nisan 2019

Şirketlere ve Şahıslara Hukuki Danışmanlık ile ilgili çalışmalarımız

Günümüzde iş kollarının ve mesleki faaliyetlerin çok fazla çeşitlilik göstermesi, bireylerin ya da kurumların belli başlı alanlarda uzmanlaşmaları sonucunu meydana getirmiştir. Hukuki danışmanlık hizmetini veren kişinin uzmanlığının konusu da bu alanlara dair özel ve genel hukuk kurallarıdır. Birey veya kurum belli bir alanda faaliyet göstermeyi amaç edinmiş olabilir, ancak bu durum ihtiyaç duyacağı hukuki bilgiye sahip olduğu anlamına gelmez. Zira hukukta her konuya dair özel düzenlemeler olsa da bazı genel veya daha temelde yer alan bilgilere de ihtiyaç duyulabilir. Hukuki danışman, bu vaziyette hem özel hem de genel hukuki bilgiye sahip olmasıyla birlikte hukuken yapılması gerekeni daha uzman bakış açısıyla görebilme imkanına sahiptir. Bu sebeple hukuki danışmanlık faaliyeti, birey veya kurumun hukuki menfaatini profesyonel ellere emanet etmesi anlamına gelmektedir.

Bireylerin veya kurumların haklarını, zorunluluklarını ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının çok geniş bir yelpazeye yayılması, bu konularda uzmanlaşmış bir hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Hukuki danışmanlık hizmetinin amacı, hizmeti alanı hukuki açıdan zarardan korumaktır. Bu doğrultuda zarara uğranılmasını temel alarak ikili bir ayrım yapabiliriz:

 • Hukuki açıdan zarara uğranılmadan önce birey ya da kurumun işlemlerini hukuk kurallarına uygun biçimde yapılmasını sağlayan önleyici danışmanlık hizmeti
 • Hukuki açıdan zarara uğranıldıktan sonra bu zararı azami derecede ortadan kaldırmayı sağlayan giderici danışmanlık hizmeti

Ayrıca hukuki danışmanlık hizmetlerini hizmet alanın şahsı bakımından da ayırabiliriz.

Bireylere hukuki danışmanlık: Bireylerin yine bireylerle, tüzel kişilerle ve daha farklı bir konumda olan devlet tüzel kişiliğiyle olan ilişkilerinde zarardan korunmasını konu edinir.

Kurumlara hukuki danışmanlık: Tüzel kişiliğe haiz kurumların bireylerle, tüzel kişilerle ve devlet tüzel kişiliğiyle olan ilişkilerinde zarardan korunmasını içerir.


Hukuk kurallarının bir özelliği de, toplumun ihtiyaçlarını karşılaması amacını taşıyan doğası sebebiyle zamanla değişime uğrayabilmesidir. Yeni çıkarılan ya da değişime uğrayan hukuk kurallarının, ortaya çıkan yeni durumların veya içtihatların ve terk edilen uygulamaların takibi bireylerin ve kurumların işlemleri açısından hayati önem taşır. Hukuki danışmanlık hizmetinin bir yönü de bu tarz durumları mesleği gereği takip etmek ve hizmet alanın hazırlıklı olmasını sağlamak veya hizmet alanı bu durumlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan korumaktır.

Sözleşmeler, kuruluşlar, ticari görüşmeler ve uzlaştırma faaliyetleri, şirketlerle ilgili her türlü ihtilafın sulh ya da dava yoluyla çözümlenmesi, şirketlerin her türlü iş davalarının takibi ile ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanlarında kuruluşlara hukuki müşavirlik hizmetleri verilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren Hilal Beşevli Uğurlu Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak, günümüz birey veya kurumların hukuki işlemlerinin veya hukuki ilişkilerinin temeli konumundaki kanunlara ve en güncel yüksek mahkeme ya da uluslar arası mahkeme içtihatlarına hakim, alanında uzmanlaşmış bir hukuki danışmanlık hizmeti vermeyi amaç edinmekteyiz.

Sözleşmeler hukuku, yapılan sözleşmelere dair her olguyu içeren hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır. Taraflar arasında hukuki ilişkinin kurulması ve yürütülmesi bakımından önem kazanan bu kavramda tarafların birbirlerine olan borçları, hakları ve borç kaynakları düzenlenir.

Sözleşmeler hukuku her geçen gün daha fazla önem kazanmıştır. Önceden sözü senet olarak kabul eden ve yazılı bir sözleşme yapmayan insanlar, şimdilerde, tecrübelerine ve duydukları davalara göre yazılı sözleşme yapmaya başlamışlardır. Bu nedenle sözleşme metinlerinin uzman kişilerce hazırlanması gerekmektedir. Erdoğan Hukuk Bürosu olarak taraflar arası sözleşmeleri düzenlerken danışmanlık ve dava hizmetlerimiz ile müvekkillerimizin taleplerini karşılıyoruz.


Dava Hizmetleri

 • Ortaklık sözleşmeleri davaları
 • Gayrimenkul sözleşmeleri davaları
 • Mimarlık sözleşmeleri davaları
 • Telif hakkı sözleşmeleri davaları
 • Kira sözleşmeleri davaları
 • Danışmanlık sözleşmeleri davaları
 • Hizmet sözleşmeleri davaları
 • Hisse devir sözleşmeleri davaları
 • Finansal kiralama sözleşmeleri davaları
 • Alım-satım sözleşmeleri davaları
 • Ortaklar arası sözleşme davaları
 • Sigorta sözleşmeleri davaları
 • Lisans sözleşmeleri davaları
 • Alım/ satım sözleşmeleri davaları
 • Kredi sözleşmeleri davaları
 • İş sözleşmeleri davaları

Danışmanlık Hizmetleri

 • Proje finansman sözleşmeleri
 • Gayrimenkul geliştirme sözleşmeleri
 • Gayrimenkul yönetim sözleşmeleri
 • İnşaat sözleşmeleri (fidic bazlı)
 • Mimarlık sözleşmeleri
 • Acentelik sözleşmeleri
 • Bayilik sözleşmeleri
 • Yönetim danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
 • Telif hakları sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • Danışmanlık sözleşmeleri
 • Hizmet sözleşmeleri
 • Hisse devir sözleşmeleri
 • Ortaklar arası sözleşmeler
 • Alım satım sözleşmeleri
 • İş sözleşmeleri
 • Kredi sözleşmeleri
 • Lisans sözleşmeleri
 • Sigorta sözleşmeleri

Hilal Beşevli Uğurlu Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak belirtilen sözleşme usullerinde dava ve danışmanlık hizmeti verirken müvekkillerimizin farklı sözleşmeler hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Belirttiğimiz sözleşme çeşitlerinin dışında taleplere göre sözleşme hukuku kapsamına giren diğer davaları da sonuçlandırmaktayız.

Hits: 12