Miras Hukuku
25 Nisan 2019
Şirketlere ve Şahıslara Hukuki Danışmanlık
25 Nisan 2019

Hekimin sorumluluğu hakkındaki davalar, hasta-hekim hakları, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatından kaynaklı davalar, Hayat sigortası ve sağlık sigortasından doğan ihtilafların çözümü ve diğer hukuki konularda hukuki hizmet sunulmaktadır.

Hits: 0

Paylaş: