Miras Hukuku

Milletler Arası Özel Hukuk
27 Nisan 2019
Sağlık Hukuku
25 Nisan 2019

Miras Hukuku İle İlgili Çalışmalarımız

Reddi miras, mirasçılıktan çıkarılmanın iptali, veraset ilamı, tenkis ve istihkak davası, vasiyetnamenin iptali, miras sözleşmesinin iptali gibi konularda hukuki hizmet verilmektedir.

  • Miras sözleşmesi hazırlanması, veraset ilamı alınması, miras tasfiyesinin gerçekleştirilmesi ve miras sebebiyle istihkak davası açılması
  • İzaleyi şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları
  • Kat Mülkiyeti Kanunu ’ndan doğan davalar
  • Satış vaadi sözleşmelerinden ileri gelen tescil davaları
  • Taşınmaz ipoteğini konu edinen her türlü hukuk davası

Hits: 0