Medya Hukuku

İş Avukatı – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Davası Avukatı
25 Nisan 2019
Milletler Arası Özel Hukuk
27 Nisan 2019

Medya Hukuku İle İlgili Çalışmalarımız

Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları, basın yoluyla yapılan kişilik haklarına saldırı, men, önleme ve tedbir davaları, Medya Hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin yapılması, 3984 Sayılı Kanundan Doğan İhtilaflar çözümlenmesi, erişimi engellenen sitelerin izin başvuruları gibi konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Hits: 1