Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

avukathilalbesevli-calisma-alanlarimiz-ceza-hukuku-01
Ceza Hukuku
25 Nisan 2019
avukathilalbesevli-calisma-alanlarimiz-icra-ve-iflas-hukuku-01
İcra ve İflas Hukuku
25 Nisan 2019

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku İle İlgili Çalışmalarımız

Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma, Ecrimisil talebi ve iptali, meni müdahale, bedel tespiti ve tescili, taşınmazsın tescili, zilyetliğin tespiti ve korunması, vazgeçme nedeniyle bedel iadesi talebi, taşınmazın geri alınması, hasat edilmemiş ürün bedelinin tahsili, kadastro tespitine itiraz ve kadastro davalarında, gayrimenkul hukukuna ilişkin doğabilecek tüm ihtilaflar da, müvekkil adına taşınmaz alım ve satım, taşınmazlar üzerinde intifa, irtifak, ipotek gibi ayni haklar kurulması ve kaldırılması gibi tüm işlemlerin gerçekleştirilmesinde, taşınmaz satış sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, kira sözleşmesi, yönetim planı hazırlanması gibi sözleşmelerin oluşturulmasında, ortaklığın giderilmesi yani İzaleyi Şuyu, satış vaadine dayanan tescil davaları gibi gayrimenkule ilişkin tüm aşamaların takibinde hizmet vermekteyiz.

Hits: 6