Sitemap Toplam 22 URL

Avukat Hilal Beşevli Ankara - Hukuk Bürosu - Danışmanlık
Hilal Beşevli Avukatlık Ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki ihtilafın çözümünde danışmanlık sağlamaktadır. Ankara.
Avukat Hilal Beşevli Ankara - Hukuk Bürosu - Danışmanlık
Hilal Beşevli Avukatlık Ve Danışmanlık Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki ihtilafın çözümünde danışmanlık sağlamaktadır. Ankara.
Hilal Beşevli - Avukatlık ve Danışmanlık Hukuk Bürosu
Hukuk Büromuz Ankara merkezli olup, tüm ülke çapında sunduğu hizmetleri ile varlığına devam etmektedir. Avukat Hilal Beşevli.
Avukat Hilal Beşevli Çalışma Alanları
Avukatlık bürosu olarak çalışma alanlarımız, iş ve sosyal güvenlik, soybağı davaları, miras, gayrimenkul davaları, trafik tazminat davaları gibi.
Avukat Hilal Beşevli İletişim Bilgileri ve Yardım. Ankara
Bize iletişim formu yoluyla başvurabileceğiniz gibi telefon, e mail, faks ya da randevu alarak büromuza gelebilirsiniz. Avukat. Yardım. Ankara.
Kullanabileceğiniz Faydalı Linkler
Ankara Adliyesi, Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği, Yargıtay Dosya Sorgulama, Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama, Devlet Kuruluşları.
Şirketlere ve Şahıslara Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz
Şirket ve şahıslara belirtilen uzmanlık alanlarımız dahilinde danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ankara.
Avukat Hilal Beşevli Çalışma Alanları - Ticaret Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku, Anonim ve Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları ve tasfiyeleri, Şirket Ana Sözleşmeleri, Sermaye Yapılandırmaları. Ticari Dava.
Avukat Hilal Beşevli Çalışma Alanları - Sağlık ve İlaç Hukuku
Hekimin sorumluluğu hakkındaki davalar, hasta-hekim hakları, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatından kaynaklı davalar. Sağlık Hukuku.
Avukat Hilal Beşevli - Trafik Kazaları ilgili Tazminat Davaları
Ölümlü veya yaralanmalı oluşan trafik kazaları neticesinde açılacak olan maddi ve manevi tazminat davaları.
Avukat Hilal Beşevli - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşçi ve işverenler arasında oluşan hukuki ihtilafların çözümü, işçilerin işverenlerine karşı açılabileceği her türlü tazminat ve alacak davaları.
Gayrimenkul - Kamulaştırma Ve Kadastro Davaları
Kamulaştırmasız el atma, kamulaştırma, Ecrimisil talebi ve iptali, meni müdahale, bedel tespiti ve tescili, taşınmazsın tescili, zilyetliğin tespiti.
Avukat Hilal Beşevli - İcra - İflas Hukuku
Tahsil edilemeyen alacakların icra kanalı ile tahsili, mahkeme kararlarının uygulanmasının temini. İcra takibi ve icra iflas davaları. Ankara
Avukat Hilal Beşevli - Medya Hukuku
Yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları, basın yoluyla yapılan kişilik haklarına saldırı. Medya Hukuku.
Boşanma Avukatı - Aile ve Gayrimenkul Hukuku
Müvekkillerin, evlilik birliğinin sona erdirilmesi amacıyla açacakları boşanma davalarında ve maddi manevi tazminat. Boşanma Avukatı.
Soybağı Davalarına İlişkin Çalışmalarımız
Soybağının reddi ve düzeltilmesi davaları, babalık davası, evlat edinme kararı talebi gibi konularında hukuki temsil hizmeti.
Avukat Hilal Beşevli - tanıma ve tenfiz davaları
Vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülkelerde yapılan hukuki işlemlerin, hüküm, sonuç doğurabilmesi için açılacak olan tanıma, tenfiz davaları.
Avukat Hilal Beşevli - Ceza Hukuku Genel Hükümler
Türk Ceza Kanunu ve Askeri Ceza Kanunu kapsamına tabii suçlarla ilgili müvekkiller aleyhine açılan ceza davalarında avukatlık ve danışmanlık.
İdari yargı ve Vergi Davaları İle İlgili Çalışmalar
Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurular. Vergi Davaları.
Avukat Hilal Beşevli Sitemap
http://www.avukathilalbesevli.com sitemap.
Google Sitemap File For: http://www.avukathilalbesevli.com/sitemap.xml
Avukatlık - Miras Hukuku ve Davaları
Reddi miras, mirasçılıktan çıkarılmanın iptali, veraset ilamı, tenkis, istihkak davası, vasiyetnamenin iptali, miras sözleşmesinin iptali. Miras Davaları.
RSS
Sitemap
döviz kuru
Avukat Hilal Beşevli Uğurlu Ankara
DMCA.com Protection Status